Nie otrzymałeś numeru konta? Skontaktuj się ze Związkiem Międzygminnym