Nowe dowody osobiste


Informujemy, że w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych niezbędnych do wydawania dowodu osobistego zawierającego odciski palców, w dniu 5 listopada 2021 r. od godziny 12:00 nastąpi zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych.

Oznacza to, że w dniu 5 listopada od godziny 12:00 nie będzie możliwości:

– złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,

– odbioru dowodu osobistego.