Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory z dnia 1 marca 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Kaczory w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kaczory


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KACZORY
z dnia 1 marca 2021 r.

o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Kaczory w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kaczory

W wykonaniu uchwały Nr XVIII/150/2021 Rady Gminy Kaczory z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Kaczory statusu miasta (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1461), Wójt Gminy Kaczory zarządzeniem nr 6/2021, które wejdzie w życie w dniu 3 marca 2021 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaczory w sprawie poznania opinii mieszkańców w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Kaczory.

Konsultacje społeczne odbędą się w dniach od 3 marca 2021 r. do 15 marca 2021 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiet konsultacyjnych, za pomocą których mieszkańcy wyrażą swoją opinię wpisując znak „X” w odpowiedniej kratce ankiety.

Obwieszczenie wraz z zarządzeniem nr 6/2021 Wójta Gminy Kaczory z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kaczory w sprawie nadania miejscowości Kaczory statusu miasta podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kaczory oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.