Ogłoszenie – Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia


Wójt Gminy Kaczory współpracując z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia organizuje dla mieszkańców Gminy Kaczory w celu poprawy stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców badania profilaktyczne:

  1. Program profilaktyki raka gruczołu krokowego ( badanie krwi w kierunku PSA – mężczyźni od 50 roku życia).

  1. Program profilaktyki raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego (u kobiet i mężczyzn od 50 roku życia – badanie na obecność krwi utajonej).

Spotkanie edukacyjne i wydanie probówek do badania odbędzie się dnia 25 maja 2012 roku (piątek) o godzinie 13:30 w salce Urzędu Gminy w Kaczorach, natomiast oddanie próbek do badania oraz pobieranie krwi od mężczyzn odbędzie się dnia 29 maja 2012 roku (wtorek) od godziny 9:00 do godz. 13:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.

Badania będą przeprowadzone przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.

Mieszkańcy gminy mogą zapisywać się na badania w Urzędzie Gminy w Kaczorach ( 67 2842 371 wewn. 43) Jadwiga Wojnicka.