Okolicznościowe kwiaty, życzenia, nagrody


W piątek, 14 października w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Goszczono na nim dyrektorów placówek oświatowych gminy Kaczory oraz pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli. Gospodarze spotkania – wójt Brunon Wolski i przewodniczący Rady Gminy Stefan Kowal częstując słodkim ciastem i kawą, złożyli pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia. Życzyli przede wszystkim zdrowia, które jest w życiu najważniejsze, zadowolenia z wykonywalnej pracy i obcowania z dziećmi oraz dużo uśmiechu na co dzień. W podziękowaniu za całoroczną pracę zaproszeni dyrektorzy otrzymali zasłużone nagrody i okolicznościowe kwiaty.

Piątkowe spotkanie przy kawie i ciastku było okazją do wymiany doświadczeń i wspólnych rozmów