Okolicznościowe spotkanie z okazji Dnia Kobiet


W czwartek, 7 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczory zorganizowano sympatyczne okolicznościowe spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

Na panie, które przyszły na spotkanie czekały okolicznościowe kartki z życzeniami, pyszne ciasto, kawa i okolicznościowy toast. Gospodarze spotkania – wójt gminy Brunon Wolski i przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal składając najserdeczniejsze życzenia podziękowali wszystkim paniom za aktywną pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz tworzenie dobrej atmosfery w gminie. Okolicznościowe kwiaty trafiły do rąk Krystyny Adamczyk, szefowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach oraz seniorek Władysławy Linde i Marii Ciechanowskiej, które przez wiele lat pełniły w swoich sołectwach funkcje sołtysów.

W części artystycznej spotkania przeboje ze świata opery i operetki zaprezentowali Magdalena Rutkowska i Bartosz Kuczyk z Teatru Muzycznego w Poznaniu.

W kolejnych dniach w podobnej atmosferze zorganizowano okolicznościowe spotkania dla pań w Dziembowie, Dziembówku, Krzewinie, Brodnej, Śmilowie i Zelgniewie. Ich organizatorami były rady sołeckie i koła gospodyń wiejskich.