Osiedle XXX-lecia PRL w Kaczorach – wizytówka gminy Kaczory


W dniu 25 kwietnia 2010 r. Komisja Rewizyjna wspólnie z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła wspólne posiedzenie dotyczące m.in. wspólnoty mieszkaniowej jako nowej formy zarządzania zasobami mieszkaniowymi. Na Komisję została zaproszona Pani Wanda Sądej – Prezes Wspólnoty Mieszkaniowej „Noteć” Osiedla XXX-lecia PRL w Kaczorach.

Pani Prezes przedstawiła historię powstania wspólnoty, bieżącą działalność oraz plany na przyszłość. Podkreśliła dobrą współpracę z samorządem lokalnym, podziękowała Panu Wójtowi Brunonowi Wolskiemu za zaangażowanie się w realizowane inwestycje: drogi dojazdowe i chodniki.

Po posiedzeniu, członkowie przyjechali na teren osiedla, gdzie na miejscu można było się przekonać, że „osiedle jest dobrze zarządzane, jest czysto, schludnie, są nowe elewacje (bez graffiti), chodniki i drogi dojazdowe – widać rękę gospodarza”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Henryk Kalka, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pani Aleksandra Wienke oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Pan Kazimierz Załachowski tą wizytą chcieliby zachęcić innych mieszkańców byłych osiedli popegerowskich do zaktywizowania się, wzięcia sprawy w swoje ręce i zorganizowania swojej wspólnoty mieszkaniowej na wzór tej w Kaczorach.

Agnieszka Kopydłowska
(inspektor ds. kadr i obsługi rady)