Ostrzeżenie dla przedsiębiorców


W związku z pojawiającymi się ofertami funkcjonujących na rynku firm skierowanymi do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) polegającymi na odpłatnym wpisie do prowadzonych przez nie rejestrów, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pile zaleca ostrożność w zakresie podjęcia współpracy z takimi podmiotami.

Składane przez te firmy oferty nie mają nic wspólnego z publicznymi rejestrami prowadzonymi przez Ministra Gospodarki, dlatego przekazanie danych oraz wniesienie ewentualnych opłat jest dobrowolną decyzją przedsiębiorcy, a nie wymogiem ustawowym. Do składanych tego typu ofert należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż mają one charakter komercyjny, nie zawsze uczciwy.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pile podkreśla, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne.