Pamiętajmy o dowodach


W związku z kończącym się okresem ważności dowodów osobistych wydanych w 2003 r. Urząd Gminy Kaczory przypomina o składaniu wniosków o wydanie nowych dokumentów.

Dowody osobiste są ważne: 10 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które ukończyły 18 lat; 5 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, na czas nie oznaczony – w przypadku osób, które ukończyły 65 rok życia w chwili wydania dokumentu.

Data ważności dowodu osobistego umieszczona jest w prawym, dolnym rogu, na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem).

Józef Kowalski
/inspektor ds. dowodów osobistych/