Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile – wzrost zachorowań na krztusiec


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile w związku ze wzrostem zachorowań na krztusiec wśród dzieci i młodzieży w powiecie pilskim informuje, że krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną i zaraźliwą – głównie wieku dziecięcego. Typowym objawem jest napadowy kaszel z objawami duszenia się, wymiotami oraz wykrztuszaniem lepkiej plwociny. Zakażenie szerzy się drogą powietrzno-kropelkową. W środowisku naturalnym rezerwuarem bakterii i źródłem zakażenia jest chory człowiek, który wydala bakterie w wydzielinie z górnych dróg oddechowych. Do zakażenia dochodzi w wyniku bezpośredniego kontaktu ( odległość do 2,5 m ) z osobą chorą. Krztusiec jest najbardziej zakaźny na początku choroby w pierwszych 2 – 3 tyg. jej trwania. Następnie zakaźność krztuśca systematycznie spada i po upływie ok. 5 tyg. od zachorowania chory przestaje być zakaźny, pomimo utrzymywania się najbardziej uporczywego objawu, jakim jest kaszel. Okres wylęgania krztuśca wynosi od 6 do 20 dni, średnio 7–10 dni. Po tym czasie u osoby zakażonej zaczynają się rozwijać pierwsze objawy choroby.

Szkoła i przedszkole są miejscem gdzie choroby szerzące się drogą powietrzną mogą przenosić się szczególnie łatwo. Zakażone dzieci i młodzież stanowią źródło zakażenia dla swych rodzin oraz innych członków społeczeństwa. W celu zapobiegania szerzeniu się krztuśca należy:

· przestrzegać zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywać nos i usta chusteczką jednorazową, którą po użyciu należy wyrzucić, a ręce umyć starannie wodą z mydłem

· unikać bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z osobami kaszlącymi

· wietrzyć pomieszczenia

· wyposażyć miejsca do mycia rąk w mydło i ręczniki jednorazowego użytku

· zapewnić higienę miejsc przebywania uczniów i codziennie ścierać powierzchnie, które mogą być zanieczyszczone wydzielinami i których mogą dotykać uczniowie

· w razie wystąpienia objawów chorobowych sugerować rodzicom zgłoszenie się z dzieckiem do lekarza i do tego czasu pozostawienie go w domu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile
E.P. mgr Danuta Kmieciak