Patriotyczny pokłon poległym w czasie II wojny światowej


1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa. Na terenach gminy Kaczory w okolicach Jeziorek i Zelgniewa stoczono pierwsze walki z najeźdźcą hitlerowskim. O godz. 1.40 tego dnia zginął kapral Piotr Konieczka – żołnierz Wojska Polskiego z plutonu wzmocnienia Straży Granicznej w Kaczorach, który bronił samotnie Urzędu Celnego w Jeziorkach. Kapral Piotr Konieczka był pierwszą ofiarą II wojny światowej w Wielkopolsce. Parę kilometrów od Jeziorek w okolicznej miejscowości Zelgniewo do nierównej walki z najeźdźcą hitlerowskim stanęli obrońcy miejscowej placówki granicznej, których nazwiska widnieją na pamiątkowej tablicy w centrum wsi.

 2 września, w 80. rocznicę tych tragicznych wydarzeń poległego kaprala i innych poległych w czasie II wojny światowej uczciły delegacje z terenu gminy Kaczory, którym przewodniczyli: sekretarz gminy Gizela Durecka, przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal i dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Zdzisława Kępczyńska. Symboliczne wiązanki kwiatów złożono na grobie Piotra Konieczki na cmentarzu w Śmiłowie i przy pamiątkowym kamieniu ku czci poległego kaprala w Jeziorkach. Symboliczne znicze zapalono także pod tablicą upamiętniającą wiernych patriotów, którzy bronili w czasie II wojny światowej placówki granicznej w Zelgniewie, na grobie strażnika granicznego Szczepana Ławniczaka w Śmiłowie. Tym symbolicznym aktem mieszkańcy gminy Kaczory oddali  hołd wszystkim poległym w czasie II wojny światowej.

Patriotyczny pokłon 2 września złożyli: sekretarz gminy Gizela Durecka, przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal, dyrektor GZO Zdzisława Kępczyńska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowie Dorota Kończak z delegacją uczniów tej szkoły, dyrektor Przedszkola Publicznego w Zelgniewie Marzenna Malińska z dziećmi tej placówki,  radni gminy – Dariusz Krupa, Grzegorz Puchała, sołtys wsi Śmiłowo Teresa Strzelecka, członek rady sołeckiej wsi Jeziorki Marek Kąckowski, delegacja wsi Zelgniewo.