Piękna i niepodległa


Udziałem w nabożeństwie w intencji ojczyzny oraz uroczystej akademii mieszkańcy gminy Kaczory uczcili we wtorek Święto Niepodległości. Tegoroczne obchody zorganizowane zostały pod hasłem: „Cieszmy się piękną i niepodległą Ojczyzną” .

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 mszą św. odprawioną w kościele p.w. Błogosławionej Franciszki Siedliskiej w Kaczorach, w trakcie której ks. dziekan Hieronim Krawczyński wygłosił piękną homilię w duchu patriotycznym.

Po zakończeniu nabożeństwa mieszkańcy zostali zaproszeni na część artystyczną do sali Gminnego Ośrodka Kultury. Okolicznościowy program słowno – muzyczny przygotowali w tym roku uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach pod kierownictwem dyrektor Grażyny Miler oraz nauczycieli: Magdaleny Martenki i Elizy Biedroń. W krótkich scenkach przeplatanych pieśniami patriotycznymi młodzież wyjaśniła rozumienie słowa „niepodległość”.

„ – Niepodległość to wolność ludzi we własnym kraju, możliwość uczenia się i rozwijania własnych talentów i wreszcie życie kolejnych pokoleń ze świadomością swojego pochodzenia i kultury. Niepodległość jest cały czas wokół nas, tylko musimy nauczyć się na nią patrzeć i ją rozumieć” – przekonywali uczniowie w przedstawionym programie słowno-muzycznym.

Radosny nastrój święta odzwierciedlił muzyczny koncert, przygotowany na zakończenie akademii przez gminną orkiestrę dętą oraz zespół wokalny „Sonata”.

Wójt gminy Brunon Wolski, który wspólnie z przewodniczącym samorządu Stefanem Kowalem wziął udział w obchodach, zachęcał mieszkańców gminy do radowania się z faktu, że żyjemy w wolnej Polsce i do życia w taki sposób, by nie zaprzepaścić tego, o co walczyli nasi przodkowie.