„Piękna Wielkopolska Wieś”


Gmina Kaczory została laureatem II edycji konkursu pn. „ Piękna Wielkopolska Wieś”. Konkurs był ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Samorządowego „wielkopolska odnowa wsi”. Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektów w Zelgniewie i Morzewie.

28 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu zostały podpisane umowy o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na porycie kosztów kwalifikowanych projektów w ramach I etapu konkursu. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja w/w zadań jako II etap konkursu nastąpi w przyszłym roku i będzie polegała na zagospodarowaniu terenu przy sali wiejskiej w Morzewie oraz terenu boiska sportowego w Zelgniewie.