Pierwsze spotkanie robocze sołtysów nowej kadencji


W dniu 31 stycznia, w sali narad w Urzędzie Gminy Kaczory odbyło się pierwsze  spotkanie nowo wybranych sołtysów gminy Kaczory, zorganizowane przez wójta gminy Kaczory.

Czwartkowe spotkanie otworzył wójt gminy  Brunon Wolski, który pogratulował wyboru sołtysom i przedstawił nowych gospodarzy sołectw w kadencji 2019-2024. Sołtysom, którzy w latach ubiegłych pełnili  już funkcję sołtysów podziękował za pracę na rzecz lokalnej społeczności, wyrażając nadzieję na dalszą owocną współpracę. Omawiając sprawy bieżące poprosił o przemyślenie kwestii ujednolicenia  opłat za wynajem sal na terenie całej gminy.

W dalszej części spotkania Gizela Durecka – sekretarz gminy przedstawiła podstawowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, poinformowała sołtysów o odpowiedzialności materialnej i obowiązku tajemnicy skarbowej. Wszyscy sołtysi podpisali niezbędne oświadczenia i przyrzeczenia z tym związane.