Podpisanie porozumienia z Nadleśnictwem na remont drogi


Podpisanie porozumienia z Nadleśnictwem na remont drogi

Dnia 9 grudnia 2020 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy: Gminą Kaczory a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaczory, na podstawie którego zostały wykonane prace remontowe na odcinku 402 m drogi Dziembowo-Kalina.

Nadleśnictwo Kaczory przekazało środki na realizację inwestycji w wysokości 50 000 zł. Koszt całej inwestycji nie jest znany ponieważ dokonywane są jeszcze prace dodatkowe.

Wójt Gminy Kaczory serdecznie dziękuję Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kaczory Panu Tomaszowi Michnowiczowi oraz Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Panu Andrzejowi Brusiło za współpracę przy realizacji zadania.