Podpisano umowę na budowę kompleksu boisk w Kaczorach


18 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory doszło do podpisania umowy na budowę kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach. Dokument podpisali: Brunon Wolski – wójt gminy Kaczory przy kontrasygnacie Agnieszki Grabarskiej – skarbnika gminy oraz Tomasz Klat – prokurent firmy ADA-LIGHT” Sp. z o.o., która będzie wykonawcą przedsięwzięcia.

Inwestycja będzie realizowana do końca czerwca przyszłego roku. W ramach I etapu zadania, które zostanie zakończone jeszcze w 2014 r. powstanie boisko do piłki nożnej o nawierzchni z tzw. sztucznej trawy. Na przyszły rok zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (do siatkówki i koszykówki) wraz z elementami zagospodarowania terenu – ogrodzeniem, oświetleniem oraz elementami małej architektury i zielenią.

Gmina będzie musiała wydać na to zadanie kwotę w wysokości 742 349,83 zł brutto.