Podpisano umowę na kredyt


W styczniu bieżącego roku zostało zakończone postępowanie przetargowe, dotyczące udzielenia Gminie Kaczory kredytu długoterminowego w wysokość 8 236 941,- na realizację budowy krytej pływalni w Kaczorach. Przetarg wygrała oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Chodzieży oraz SGB – Bank Spółkę Akcyjną w Poznaniu. W minionym tygodniu Gmina Kaczory zawarła umowę kredytową ze zwycięzcą przetargu. Dokument podpisano w czwartek, 2 lutego w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach.