Podsumowanie z świątecznym akcentem


29 grudnia w restauracji „Pasibrzuch” w Śmiłowie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność klubów sportowych, działających na terenie gminy Kaczory w minionym 2012 r. W spotkaniu oprócz działaczy sportowych z terenu gminy Kaczory udział wzięli wójt gminy Kaczory Brunon Wolski i przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal.

Część roboczą posiedzenia zdominowały prezentacje sprawozdań z rocznej działalności. W tej części głos zabrali prezesi klubów LZS. W drugiej części – bardziej odświętnej i uroczystej za wkład wniesiony w rozwój sportu na terenie gminy Kaczory statuetkami uhonorowano dziesięciu najbardziej aktywnych działaczy. Trofea wręczył inicjator spotkania – Eugeniusz Nowak wraz z włodarzem gminy oraz przewodniczącym Rady Gminy. Wśród uhonorowanych znaleźli się: Stefan Ryczek, Zbigniew Wichert, Mariusz Śmiechowski, Krzysztof Gorszka, Angelika Janikowska, Bogdan Pszczółka, Dariusz Szęfel, Hubert Martenka, Bartosz Jagodziński, Marcin Matuszak.

Spotkanie miało również świąteczny akcent – był opłatek i noworoczne życzenia.