Podziękowanie za wsparcie przy budowie linii 400 kV