Podziękowanie


Wójt Gminy Kaczory oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaczorach składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucją, które wsparły naszą Przedświąteczną Zbiórkę Żywności.

Dzięki Państwa ofiarności mogliśmy wspomóc rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej.

Dziękujemy za okazaną życzliwość.