Pół wieku razem


Dnia 24 lipca 2015 roku cztery pary małżeńskie obchodziły swoje wielkie święto. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaczorach powitała Dostojnych Jubilatów i zaproszonych gości. Tego bowiem dnia Wójt Gminy Kaczory Pan Brunon Wolski, V-ce Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Grzelak oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Jadwiga Wojnicka i jej z-ca Pan Józef Kowalski wręczyli pamiątkowe dokumenty i piękne wiązanki kwiatów.

Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Jubilatom Wójt Gminy – Brunon Wolski.

Medale „ Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” otrzymali:

Państwo Zofia i Leonard Wełnicowie zam. w Kaczorach, związek małżeński zawarli dnia 8 maja 1965 r. w Cedynii.

Państwo Wełnicowie mieszkają razem w Kaczorach ponad 35 lat. Razem wychowali 3 dzieci, mają 4 wnucząt i 1 prawnuka.

Państwo Krystyna i Ryszard Jasińscy zam. w Kaczorach, związek małżeński zawarli dnia 19 czerwca 1965 r. w Kaczorach.

Państwo Jasińscy mieszkają razem w Kaczorach od 1980 roku. Wychowali 2 dzieci, mają 6 wnucząt i 1 prawnuka.

Państwo Jadwiga i Tadeusz Maślankowie zam. w Morzewie, związek małżeński zawarli dnia 20 czerwca 1965 r. w Kaczorach.

Państwo Maślankowie mieszkają razem w Morzewie już 50 lat.. Razem wychowali 5 dzieci i mają 8 wnucząt.

Państwo Helena i Zbigniew Wendtowie zam. w Krzewinie , związek małżeński zawarli dnia 30 czerwca 1965 r. w Kaczorach.

Państwo Wendtowie mieszkają razem w Krzewinie już 50 lat. Razem wychowali 2 dzieci, mają 4 wnucząt i 1 prawnuczkę.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Kaczory podkreślił, że Jubilaci pomimo trudności jakie musieli pokonywać, dzielili się również radościami i szczęśliwie doczekali 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego. Wójt Gminy składając gratulacje, życzył dalszych długich lat życia w zdrowiui wzajemnej miłości.

Wszyscy Jubilaci są aktywni do dnia dzisiejszego, radośni i pełni optymizmu, interesują się problemami swojej gminy oraz są wzorem i wsparciem dla swoich rodzin.

Jadwiga Wojnicka
Kierownik USC