Powołano nowego sekretarza gminy


Z dniem 28 października 2019 r. na zasłużoną emeryturę odeszła pani Gizela Durecka – sekretarz gminy w Urzędzie Gminy w Kaczorach. Pani Gizela Durecka przepracowała w administracji 44 lata. Pracę w Urzędzie Gminy w Kaczorach rozpoczęła po ukończeniu szkoły średniej w 1975 r. Przez kilkanaście lat pracowała na różnych stanowiskach. Wiedza i doświadczenie zdobyte w tym czasie  pozwoliły jej w lutym 2007 r. objąć stanowisko sekretarza gminy. Powierzone obowiązki na tym stanowisku pełniła wzorowo i sumiennie przez 12 lat.

29 października 2019 r. funkcję sekretarza gminy w Urzędzie Gminy w Kaczorach objęła pani Iwona Świątkowska.  Ww. ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł magistra. Pani Iwona Świątkowska  jest mieszkanką gminy Kaczory – od urodzenia mieszka w sołectwie Prawomyśl. Posiada wieloletni staż pracy. W  Urzędzie Gminy w Kaczorach została zatrudniona w  2011 r. Zanim została sekretarzem gminy prowadziła sprawy kadrowe i obsługę Rady Gminy, pracowała na stanowisku inspektora ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz inspektora ds. księgowości budżetowej.

Pełniąc funkcję sekretarza gminy będzie między innymi dbać o prawidłową organizację i sprawne funkcjonowanie urzędu.