Pozadotacyjne formy wsparcia przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej


„Pozadotacyjne formy wsparcia przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej”

18.06.2015 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2, sala szkoleniowa nr 1

Program spotkania informacyjnego

10.00 – 10.10 Rejestracja uczestników i rozpoczęcie spotkania

– sala szkoleniowa – przedstawiciel Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

10.10 – 10.20 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – oferta Punktu Informacyjnego w Pile

Prelegent – Specjalista ds. Funduszy Europejskich

10.20 – 11.30 Pozadotacyjne formy wsparcia na START:

 • Mikropożyczki – działanie 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Pożyczka na uruchomienie działalności gospodarczej „Wsparcie
  w starcie” – Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Dotacje – Powiatowe Urzędy Pracy
 • Pożyczki – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  na lata 2014-2020
 • Dotacje – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Prelegent – Specjalista ds. Funduszy Europejskich

11.30 – 11.45 Przerwa
11.45 – 12.10 Pozadotacyjne formy wsparcia na ROZWÓJ:

 • Pożyczka na utworzenie miejsc pracy „Wsparcie w starcie” – Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Dotacje – Powiatowe Urzędy Pracy
 • Pożyczki – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  na lata 2014-2020

Prelegent – Specjalista ds. Funduszy Europejskich

12.10 – 13.00 Inicjatywa JEREMIE – dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Prelegent – Specjalista ds. Funduszy Europejskich

Pytania i dyskusja