Prace przy budowie boiska w Kaczorach


Firma ADA-LIGHT z Bud Kozickich, która wygrała przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy zespole szkół w Kaczorach, pomału kończy realizację pierwszego etapu inwestycji. Na boisku do gry w piłkę nożną o nawierzchni z tzw. sztucznej trawy, którego budowę wykonawca zobowiązał się zakończyć w tym roku, zostało do wykonania już tylko kilka drobnych prac. Na dniach inwestor będzie mógł dokonać odbioru technicznego obiektu.

Zakończenie całej inwestycji przewidziane zostało na czerwiec 2015 r. W ramach drugiego etapu inwestycji zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej (do siatkówki i koszykówki) wraz z elementami zagospodarowania terenu – ogrodzeniem oraz elementami małej architektury i zielenią. Koszt całej inwestycji będzie opiewać na kwotę 742 349,83 zł brutto.