Pracowicie i rodzinnie nad jeziorem Kopcze


1 kwietnia Koło PZW Kaczory i sołtys wsi Kaczory zorganizowali akcję sprzątania brzegów jez. Kopcze i Jez. Bobrowego. Akcja adresowana była do dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a jej celem było upowszechnianie świadomości ekologicznej i ochrony środowiska. Łącznie wzięło w niej udział 28 osób, w tym 10-ro dzieci i młodzieży (którzy w większości są uczestnikami szkółki wędkarskiej „Rybka” i „Taka Ryba”).

Obszar działań skupił się przede wszystkim nad brzegami jez. Kopcze i Jez. Bobrowego. Łącznie zebrano 16 worków śmieci, z czego 2/3 pochodziło z brzegów Jez. Bobrowego. Pocieszające jest to, że śmieci było znacznie mniej niż przed rokiem nad jez. Kopcze. W trakcie sprzątania grupa najmłodszych dzieci oraz wędkarze przystąpili do montażu nowych ławek. Najbardziej pracowite były jak zwykle dzieci, które nie tylko zbierały śmieci, ale pomagały przy montażu ławek w ten sposób, że za pomocą papieru ściernego usuwały starą farbę z powierzchni siedzisk. Na zakończenie wszyscy posilali się kiełbaskami z grilla.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcając swój wolny czas, przyczynili się do poprawy wizerunku jezior, a tym samym do poprawy czystości środowiska.

Sekretarz Koła PZW Kaczory
Andrzej Rybiński