Program zajęć i atrakcji na ferie zimowe


W związku ze zbliżającymi się feriami Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach, przygotował ciekawy program zajęć i wydarzeń, które uprzyjemnią dzieciom i młodzieży zimową przerwę w nauce. Harmonogram zajęć prezentujemy poniżej:

Swój angaż w organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii deklarują także sołtysi i rady sołeckie. Podobnie jak w latach ubiegłych w większości sołectw przez okres zimowych wakacji będą odbywały się zajęcia świetlicowe w Wiejskich Domach Kultury. W trakcie tych zajęć dzieci i młodzież będą miały m.in. skorzystania z gier planszowych oraz tenisa stołowego. Sołtysi zapowiadają także dodatkowe atrakcje: w Brodnej będzie to mini turniej tenisowy (27 lutego, godz. 17.00), w Dziembówku – zabawa karnawałowa, w Zelgniewie – zimowa olimpiada dla mieszkańców wsi, a w Prawomyślu – ognisko (21 lutego). W Śmiłowie dzieci będą miały także możliwość wzięcia udziału w zajęciach unijnych, zorganizowanych przez miejscową szkołę.

Godziny otwarcia Wiejskich Domów Kultury w czasie ferii zimowych prezentujemy poniżej:

Dziembówko – od poniedziałku do soboty, godz. 10.00-14.00 (młodsze dzieci), od 17.00 do 20.00 – (młodzież)

Morzewo – od poniedziałku do piątku, godz. 17.00 – 20.00

Brodna – poniedziałek, środa, piątek, godz. 10.00 – 12.00

Prawomyśl – poniedziałki, wtorki, godz. 10.00 – 14.00

Rzadkowo – od poniedziałku do piątku, godz.14.00 – 19.00

Jeziorki – od poniedziałku do piątku 10.00-14.00

Śmiłowo – wtorek, środa, czwartek 10.00 –15.00

Zelgniewo – od poniedziałku do piątku 13.00- 20.00