Nowe drogi przy wsparciu środków Województwa Wielkopolskiego


W 2017 r. na terenie gminy Kaczory zrealizowano zadanie: PRZEBUDOWA  DRÓG GMINNYCH – wykonano nawierzchnię bitumiczną:

Część 1 – Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa w Śmiłowie
Część 2 – Przebudowa drogi gminnej w m. Dziembowo.

Powyższe zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Województwa Wielkopolskiego.

[