Przebudowa drogi gminnej na odcinku Morzewo – Rzadkowo (Etap I)


W ramach inwestycji na terenie Gminy Kaczory w maju br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej na odcinku Morzewo – Rzadkowo.

Spośród złożonych ofert najkorzystniejsza należała do firmy „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie”. Wykonawca zadeklarował wykonanie zadania za cenę 401 133,73 zł brutto. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa. W ramach inwestycji powstanie nawierzchnia asfaltowa oraz zostaną wykonane zjazdy na działki przyległe do pasa drogowego.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na 29 września 2016r.