Przyroda czy wygoda


W grudniu bieżącego roku oddajemy do Państwa użytku nową ścieżkę rowerową, która łączy dwie jednostki osadnicze – Kaczory i Piłę. Inwestycja realizowana jest przez Gminę Kaczory i Gminę Piła w ramach projektu unijnego pod nazwą „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego
– zatok autobusowych”.