Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkania


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkania: „Procedury zakupowe w projektach unijnych” oraz „Kwalifikowalność wydatków oraz zasady konstruowania budżetu projektu edukacyjnego WRPO”