Rada

Skład Rady Gminy i komisji

Skład Rady Gminy Kaczory

Rada
Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Kowal

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Ryszard Grzelak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Załachowski

Członek Rady Gminy

Henryk Kalka

Członek Rady Gminy

Andrzej Rybiński

Członek Rady Gminy

Jan Kieruj

Członek Rady Gminy

Grzegorz Puchała

Członek Rady Gminy

Dariusz Krupa

Członek Rady Gminy

Józef Ligenza

Członek Rady Gminy

Mariusz Kończak

Członek Rady Gminy

Stanisław Mizerkiewicz

Członek Rady Gminy

Henryk Witt

Członek Rady Gminy

Janusz Michaelis

Członek Rady Gminy

Damian Nowak

Członek Rady Gminy

Katarzyna Rajek

Skład Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

Komisja
Przewodniczący Komisji

Dariusz Krupa

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Janusz Michaelis

Członek Komisji

Damian Nowak

Członek Komisji

Kazimierz Załachowski

Skład Komisji Rewizyjnej

Komisja
Przewodniczący Komisji

Henryk Kalka

Zastępca przewodniczącego komisji

Józef Ligenza

Członek Komisji

Katarzyna Rajek

Skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja
Przewodniczący Komisji

Jan Kieruj

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Stanisław Mizerkiewicz

Członek Komisji

Mariusz Kończak

Członek Komisji

Stefan Kowal

Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu

Komisja
Przewodniczący komisji

Grzegorz Puchała

Zastępca przewodniczącego komisji

Henryk Witt

Członek komisji

Andrzej Rybiński

Członek komisji

Ryszard Grzelak

Skład Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Komisja
Przewodniczący Komisji

Andrzej Rybiński

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Mariusz Kończak

Członek Komisji

Henryk Witt