Remont ulicy Leśnej w Kaczorach


Z początkiem października bieżącego roku ukończono pierwszy etap inwestycji przebudowy drogi gminnej – ul. Leśnej w Kaczorach.

Inwestycja polegała na wylaniu masy bitumicznej na długości 562,1 m, przebudowaniu zjazdów na działki oraz oczyszczeniu rowu przydrożnego. Częściowo wzmocniono również pobocza płytami ażurowymi, które będą też pełnić funkcję odwodnienia. Wykonania zadania podjęło się konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA Koło oraz Wykonawstwo, Projekty i Nadzory „WPN” Maciej Stasiak Chodzież.

Pod koniec września rozpoczęły się działania związane z II etapem przebudowy drogi gminnej.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 947 441,82 zł. Samorząd gminny pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na ten cel w wysokości 684 931,00 zł.