Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni w Kaczorach


Już w sierpniu rozpoczną się prace związane z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Kaczorach. Będzie to jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych w gminie Kaczory w najbliższym czasie. Umowa na w/w inwestycję została podpisana 30.06.2015 r. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „Infra” Sp. z o.o. z Gorzowa. Plac budowy został już wykonawcy przekazany. Rozbudowa nastąpi na podstawie projektu wykonanego przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „Mekor” z Gniezna.