Rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich


Cel spotkania: Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia ze środków unijnych na rozpoczęcie własnej działalności.

Do kogo kierowane jest spotkanie: Osoby zainteresowane możliwością wsparcia rozpoczęcie działalności.

Uwaga! Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 05.02.2018 r. do godziny 12:00. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 05.02.2018 r. do godziny 15:00.

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej:   http://warp.org.pl/fundusze-start-zapraszamy-spotkanie/