Ścieżka rowerowa oddana do użytku!


Dnia 30 lipca 2019 roku Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kaczory Agnieszki Grabarskiej podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pt.: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – budowa ścieżki rowerowej Kaczory-Krzewina-Dziembowo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”.

12 sierpnia 2019 roku wykonawca rozpoczął prace związane z realizacją projektu, a dzisiaj możemy cieszyć się ponad 3,5 km nowej ścieżki rowerowej.

6 maja 2020 roku do użytku została oddana kolejna ścieżka rowerowa w gminie Kaczory. Ścieżka dla rowerów została zrealizowana w ramach zadania pt.: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – budowa ścieżki rowerowej Kaczory-Krzewina-Dziembowo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”. W ramach zadania wybudowano ścieżkę rowerową o długości 3 578,10 m oraz przebudowano dwie zatoki autobusowe w miejscowości Krzewina. Całkowity koszt przeprowadzonych prac wyniósł 1 894 773, 66 zł z czego w 85% koszty te zostały pokryte z dofinansowania (koszty pokryte z budżetu gminy Kaczory wyniosły 284 216,05 zł). Ścieżka w całości pokryta jest warstwą bitumiczną i w niektórych miejscach odseparowana jest od ruchu drogowego oraz odseparowana barierkami od niebezpiecznych różnic terenu.

Nasi mieszkańcy licznie rozpoczęli korzystanie z aktywnej formy wypoczynku jaką jest jazda na rowerze. Gmina Kaczory ma do tego coraz lepsze warunki. W sumie do użytku oddano łącznie ponad 17 km ścieżek rowerowych:

  • Kaczory-Piła: cała ścieżka ma długość 6,43 km, długość ścieżki na terenie gminy Kaczory wynosi 4,06 km
  • Kaczory-Śmiłowo: 3 979,20 m
  • Kaczory-Morzewo-Krzewina: 3 083,28 m

Taki rozwój pozwoli na ograniczanie zanieczyszczeń i emisji CO2 oraz zwiększy atrakcyjność, a przede wszystkim bezpieczeństwo podróżowania po gminie niezmotoryzowanym uczestnikom ruchu. Dzięki temu cykliści mają doskonałe warunki do aktywności, podziwiania walorów turystycznych gminy Kaczory, a także do przemieszczania się w sposób bezpieczny i oddzielony od ruchu drogowego.