Skrócony czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania w PSR 2020