Śmiłowo i Jeziorki mają nowe drogi


W ubiegły piątek oddano do użytku wyremontowane drogi gminne w Śmiłowie (ul. Kościelna) i Jeziorkach (w kierunku Brodnej). Prace wykonała firma POL-DRÓG PIŁA” Sp. z o.o.
W Jeziorkach dawną jezdnię o nawierzchni bitumiczno-tłuczniowej zastąpił dywanik asfaltowy. Obecnie droga jest znacznie szersza niż uprzednio. Zdobią ją nowe dojścia i zjazdy na posesje, wykonane z kostki polbrukowej. W Śmiłowie zakres remontu ul. Kościelnej objął utwardzenie nawierzchnią asfaltową istniejącej drogi bitumiczno-tłuczniowej, wraz z wykonaniem parkingu oraz umocnieniem kostką betonową istniejących zjazdów na działki przyległe do pasa drogowego.

SONY DSC