Sołtysi uczcili swoje święto


Już po raz czwarty sołtysi z gminy Kaczory zebrali się na okolicznościowym spotkaniu z okazji Dnia Sołtysa. Tegoroczne święto zorganizowano w piątek, 24 marca w sali wiejskiej w Krzewinie.

Oprócz gospodarzy wsi w spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Kaczory Brunon Wolski i przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal. Podczas spotkania przedstawiciele samorządu złożyli sołtysom okolicznościowe życzenia oraz podziękowali za pracę na rzecz lokalnej społeczności. W podziękowaniu za dobrą współpracę wójt gminy i przewodniczący rady gminy wręczyli sołtysom okolicznościowe upominki. Piątkowe spotkanie było dobrą okazją do wymiany doświadczeń i wspólnych rozmów na temat realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach oraz spraw dotyczących mieszkańców wsi.

Tradycja obchodów Dnia Sołtysa w gminie Kaczory została zapoczątkowana przez panią Zofię Kościelską – sołtysa Brodnej. Dzień Sołtysa zorganizowano dotychczas w Brodnej, Śmiłowie i Krzewinie. Za rok uroczystość odbędzie się w Prawomyślu, gdzie sołtysów gościć będzie pani Natalia Maśnica.