Spotkania informacyjne LGD Krajna nad Notecią


Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią zaprasza na spotkania informacyjne „Dotacje dla przedsiębiorców lub osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą”, które odbędą się 6 września w 2016 roku w Pobórce Wielkiej i 8 września 2016 roku w Pile.

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości dofinansowania ze środków Stowarzyszenia LGD Krajna nad Notecią na rozwój działalności gospodarczej lub dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Na spotkaniu zostaną omówione:
– możliwości wsparcia,
– kryteria wyboru wniosku
– formularze wniosków o dofinansowanie.

Spotkanie skierowane jest do osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na obszarze LGD.

Spotkania są bezpłatne i odbędą się w dwóch miejscach: dnia 6 września 2016 r., o godzinie 16:00 w Pobórce Wielkiej oraz dnia 8 września 2016 r., o godzinie 16:00 w Pile.

W celu zapisania się na spotkanie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać na stronie:

http://lgdkrajna.pl/Zapraszamy-na-spotkania-informacyjno-konsu-acyjne,1131,pl.html

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać w formie elektronicznej na adres biuro@lgdkrajna.pl do dnia 01.09.2016r. Więcej informacji o spotkaniu pod numerem telefonu 666 957 513.

Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będą przesłane w dniu 02.09.2016 r.