Spotkanie informacyjne programu „Czyste powietrze”


Urząd Gminy Kaczory informuje o organizowanym przez Ministerstwo Środowiska spotkaniu, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach w dniu 03.10.2018 o godz. 18:00.

Spotkanie organizowane jest w ramach programu rządowego „Czyste Powietrze”. Na spotkaniu zostaną omówione formy dotacji na wymianę pieców centralnego ogrzewania oraz termomodernizację budynków.