Spotkanie online dla mieszkańców


Zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne oraz wszystkich chętnych i gotowych do działania mieszkańców z Gminy Kaczory lub na rzecz mieszkańców z tej gminy na:

1. Spotkanie ON-LINE, w dniu 30 czerwca, środa, w godz. 10.00 – 11.00

Tematyka spotkania:

zasady Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na lata 2021 – 2023.
zasady tworzenia projektów społecznych, w tym projektów w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara
inne źródła finansowania działań organizacji pozarządowych
przykłady inspirujących działań społecznych w Wielkopolsce,
możliwości mobilizowania i aktywizowania mieszkańców do działania,

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/7NXGzLPisxM3k4HGA

2. Indywidualny dyżur doradczy – po spotkaniu animacyjnym, w dniu 30 czerwca, środę, w godz. 11 – 12 oraz w inne dni tygodnia (pełna lista dyżurów dla subregionu pilskiego znajduje się tutaj: https://pisop.org.pl/aktywni-na-100-2019-2021)
Udział w spotkaniu i dyżurze jest BEZPŁATNY.

Spotkanie i doradztwo indywidualne jest realizowane w ramach projektu „Aktywni na 100%” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Centrum PISOP:

“Stowarzyszenie Centrum PISOP od ponad 20 lat nakręca do społecznego działania aktywnych mieszkańców Wielkopolski. Pomagamy w zakładaniu stowarzyszeń i fundacji, uczymy jak pisać projekty, doradzamy skąd pozyskiwać środki na działania, udzielamy mikrodotacji na działania społeczne, zarówno nieformalnym grupom aktywnych mieszkańców, jak i młodym organizacjom pozarządowym.”