Spotkanie z wiceministrem


22 marca gminę Kaczory odwiedził pan Grzegorz Piechowiak – poseł na Sejm IX kadencji, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Pan poseł spotkał się z wójtem gminy Kaczory panem Brunonem Wolskim z którym rozmawiał m.in. o zamierzeniach inwestycyjnych gminy Kaczory na najbliższe lata i planach na przyszłość. Pan wiceminister zadeklarował pomoc, przede wszystkim merytoryczną, w poczynaniach gminy przy realizacji przedstawionych zamierzeń.