Świątecznie w Dziembówku


Spotkanie opłatkowe, corocznie organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dziembówku to jedno z tych spotkań integracyjnych, które jednoczą mieszkańców wsi najbardziej. Organizatorki co roku pieczołowicie dbają, by atmosfera spotkania była wyjątkowa. W tym roku nie mogło być inaczej.

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe przyjęło bardzo wielu mieszkańców Dziembówka i zaproszonych gości. Wszyscy zasiedli przy wspólnym wigilijnym stole, który pięknie udekorowała pani Edyta Witt. Bożena Jaworska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich powitała wszystkich przybyłych gości. Następnie na scenie dzieci z Przedszkola Publicznego w Dziembówku pod kierownictwem dyrektora placówki Violetty Misiory słowem i piosenką przypomniały historię Bożego Narodzenia. Jasełka i wspólnie odśpiewane kolędy wprowadziły wszystkich w świąteczny klimat. Zanim przystąpiono wigilijnej kolacji, zgodnie z tradycją odczytano fragment Pisma Świętego i podzielono się opłatkiem. Ceremoniał dzielenia się opłatkiem był okazją do złożenia sobie najserdeczniejszych życzeń.

Podczas spotkania życzenia świąteczne mieszkańcom Dziembówka złożyli: wójt gminy Brunon Wolski, przewodniczący Rady Gminy Stefan Kowal oraz skarbnik gminy Agnieszka Grabarska. Przedstawiciele samorządu życzyli mieszkańcom zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów w Nowym 2016 Roku.