Świętowali wspólnie z wójtem


14 października wójt gminy Kaczory Brunon Wolski i przewodniczący Rady Gminy Stefan Kowal zaprosili pracowników oświaty na kawę i ciasto. Przyjęcie zorganizowały panie z Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli pod kierownictwem pani dyrektor Zdzisławy Kępczyńskiej. Zaproszenie na wspólne celebrowanie Dnia Edukacji Narodowej przyjęli dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz pracownicy GZEASiP.

Wójt gminy życzył wszystkim pracownikom oświaty zdrowia, wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów zawodowych, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywanej pracy. Docenił solidną pracę wszystkich pracowników oświaty. Podkreślił, że efekty ich trudu najlepiej widać podczas różnych uroczystości, gdzie uczniowie przygotowują części artystyczne. Ich występy prezentują zawsze wysoki poziom, a uczniowie wykazują się odwagą i śmiałością. Zaznaczył wielką rolę nauczycieli w wychowaniu młodzieży w naszej gminie. Dodał również, że bez pomocy pracowników GZEASiP takie sukcesy nie byłyby możliwe. Wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy wręczył kwiaty i zasłużone nagrody.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.