Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepienia


Informacja

W wyniku nałożonego na Gminę Kaczory przez Wojewodę Wielkopolskiego zadania pod nazwą: transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych uprzejmie informujemy, że osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień to:

  1. osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  2. osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;

W związku z powyższym koordynatorem tego zadania na terenie Gminy Kaczory wyznaczono Panią Irenę Radka.
Informację w sprawach transportu i zgłoszeń potrzeb transportowych można uzyskać pod numerem : 67 2842 371 w. 40 lub 35 oraz 667 222 725 a także pod numerami 663 222 170 i 665 700 493.