Trening alarmowania ludności za pomocą syren alarmowych na terenie Gminy Kaczory dnia 01 sierpnia 2016 r.


Zgodnie z wojewódzkim treningiem systemu ostrzegania i alarmowania, 01 sierpnia 2016 r. o godz. 17.00na terenie gminy zostaną włączone syreny alarmowe.

Dźwięk syren będzie ciągły i trwający 1 minutę.

Na dzień 01 sierpnia 2016 r. przypada rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego na prośbę Wojewody Wielkopolskiego połączono upamiętnienie wydarzeń z przeprowadzeniem głośnej próby syren alarmowych.