Trening alarmowania ludności za pomocą syren alarmowych na terenie Gminy Kaczory dnia 1 sierpnia 2018 r.


Na dzień 01 sierpnia 2018 r. przypada rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego na prośbę Wojewody Wielkopolskiego połączono upamiętnienie wydarzeń z przeprowadzeniem głośnej próby syren alarmowych.

Dźwięk syren będzie ciągły

będzie trwać 1 minutę

Zgodnie z § 8 ust. 3 zarządzenia nr 60/16 Wojewody Wielkopolskiego „ w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim” zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych, 01 sierpnia 2018 r. o godz. 17.00 na terenie gminy zostaną włączone syreny alarmowe.