Trening alarmowania ludności za pomocą syren alarmowych na terenie Gminy Kaczory dnia 27 grudnia 2018 r.


Na dzień 12 grudnia 2018 r. przypada 100 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego  na prośbę Wojewody Wielkopolskiego połączono upamiętnienie wydarzeń z  przeprowadzeniem  głośnej próby syren alarmowych.

Dźwięk syren będzie ciągły

będzie trwać 1 minutę

Zgodnie z § 8 ust. 3 zarządzenia nr 60/16 Wojewody Wielkopolskiego „ w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim” zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych, 27 grudnia 2018 r. o godz. 16.40 na terenie gminy zostaną włączone syreny alarmowe.