Trwają prace przy rozbudowie oczyszczalni ścieków


Trwają prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaczorach. W wyniku tych prac został wykonany jednokondygnacyjny budynek technologiczny. Obiekt przeznaczony jest na potrzeby oczyszczalni ścieków. W pomieszczeniach tego budynku zostaną zainstalowane urządzenia związane z technologią oczyszczania ścieków – stacja dmuchaw, stacja higienizacji i odwadniania osadu, pomieszczenia reagentów, rozdzielnia elektryczna. Wykonano fundamenty pod zblokowaną oczyszczalnię ścieków. Zostały wybudowane osadniki wtórne, częściowo została wykonana przepompownia ścieków oczyszczonych mechanicznie, wewnętrzna sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Mimo utrudnień w związku z rozbudową, oczyszczalnia pracuje w normalnym trybie. Panujące obecnie warunki pogodowe sprzyjają kontynuowaniu wyżej wymienionych prac.

Andrzej Kozera
/dyrektor ZUWiK w Kaczorach/