Turniej Wiedzy Pożarniczej


Ośmiu reprezentantów gminy Kaczory zmierzyło się w sobotę 16 maca 2013 r. w Miasteczku Krajeńskim w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W pierwszej części turnieju uczestnicy zmierzyli się z testem pisemnym, który składał się z pytań z zakresu wszystkich dziedzin ochrony przeciwpożarowej. Spośród reprezentantów gminy Kaczory najlepsze wyniki z testu uzyskali Angelika Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach i Bartosz Załachowski ze ZSZ nr 3 w Pile, którzy przeszli do etapu ustnego. W klasyfikacji końcowej turnieju Bartosz uplasował się na III miejscu, a Angelika na miejscu V.

W tygodniu poprzedzającym finał powiatowy w Kaczorach odbył się etap gminny niniejszego turnieju, w którym wzięło udział ponad 40 gimnazjalistów i ponad 50 uczniów szkół podstawowych z Dziembowa, Morzewa, Śmiłowa i Kaczor. Jury eliminacji gminnych po dokonaniu oceny prac pisemnych oprócz Angeliki Kaczmarek zakwalifikowało do finału powiatowego również: Kacpra Woźniaka (SP Kaczory), Klaudię Karkut (SP Dziembowo), Mateusza Plucińskiego (Gimnazjum Kaczory) i Jakuba Jasińskiego (Gimnazjum Kaczory).

W finale powiatowym, który odbył się w Miasteczku Krajeńskim w kategorii szkoły ponadgimnazjalne z gminy Kaczory z Bartoszem Zachariaszem startowali także Fabian Wendt i Paweł Kaczmarek.